20 θέσεις στα Γρεβενά

Γρεβενών
20 θέσεις στα Γρεβενά
Η υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 13 Ιουνίου
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
04/06/2018 | 10:29

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Γρεβενών.

Έως τις 13 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι για τι θέσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην διεύθυνση του δήμου.

Προσλαμβάνεται εργατοτεχνικό προσωπικό, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτος μισθός και επιδόματα κλικάροντας δεξιά στο βελάκι της ειδικότητας.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου.

Λήγει
13/06/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία στην πυράσφαλεια
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά, Γραφεία (υπόψη κ. Δημήτρη Βάϊου). Επικοινωνία: 2462 350 868