20 προσλήψεις στον δήμο Βοΐου

Κοζάνης
20 προσλήψεις στον δήμο Βοΐου
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 13 Ιουλίου
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
04/07/2018 | 11:09

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων πραγματοποιέι ο δήμος Βοΐου, στην Κοζάνη.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρι τις 13 Ιουλίου.

Η υποβολή γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
13/07/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01 Νεάπολη Κοζάνης. Επικοινωνία: 2468 350 203