20 προσλήψεις στον δήμο Βοΐου

Κοζάνης
20 προσλήψεις στον δήμο Βοΐου
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 13 Ιουλίου
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
04/07/2018 | 11:09

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων πραγματοποιέι ο δήμος Βοΐου, στην Κοζάνη.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρι τις 13 Ιουλίου.

Η υποβολή γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
13/07/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01 Νεάπολη Κοζάνης. Επικοινωνία: 2468 350 203