20 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Αττικής
20 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών
Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 18 μηνών
προσλήψεις
Δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
11/07/2018 | 11:46

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων εκκινεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων θα διαρκέσουν 18 μήνες.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών, χωρίς τα τυπικά προσόντα ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
23/07/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, Γραφεία (υπόψη κ. Χουντάλα Ευάγγελου ή κ. Τσαμαλδούπη Χρήστου). Επικοινωνία: 2109 225 114