20 εργάτες στο δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

Αιτωλοακαρνανίας
20 εργάτες στο δήμο Ακτίου-Βόνιτσας
Υποβολή αιτήσεων έως τις 19 Φεβρουαρίου
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα
Μαρία Πέππα
14/02/2018 | 09:15

Την πρόσληψη 20 εργατών, προωθεί ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας. 

Θα προσληφθούν υπάλληλοι για απασχόληση, μέχρι και πέντε ημερομίσθια ανά άτομο, το μήνα. 

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση του δημοτικού καταστήματος.  

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα  

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
19/02/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ε.Δεληγιώργη, Βόνιτσα, Τ.Κ 300 02 (υπόψη κ. Ασπασίας Αργυρού). Επικοινωνία: 2643 36 01 02

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών: 1.530 μόρια (Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ6/2016)