2 θέσεις στον δήμο Παύλου Μελά

Θεσσαλονίκης
2 θέσεις στον δήμο Παύλου Μελά
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 14 Σεπτεμβρίου
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
04/09/2018 | 14:00

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Παύλου Μελά.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2019.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
14/09/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Παιδιάτρων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άδεια χρήσης τίτλου ειδικότητας
 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου
 • Άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου
 • Καλή γνώση αγγλικής
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
Δικαιολογητικά 
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικών ιδιοτήτων
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Καραολή και Δημητρίου 1, Τ.Κ. 564 30, Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία: 231 3302841