2 θέσεις στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκης
2 θέσεις στην Θεσσαλονίκη
Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές των Παιδικών Σταθμών
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Μαρία Πέππα
25/09/2018 | 13:26

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Δείτε στο βελάκι, δεξιά, σε κάθε ειδικότητα προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου

Λήγει
02/10/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Παιδιάτρων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άδεια χρήσης τίτλου ειδικότητας
 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου
 • Άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου
 • Καλή γνώση αγγλικής
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
Δικαιολογητικά 
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικών ιδιοτήτων
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο 102α, 1ος όροφος