2 προσλήψεις στον δήμο Πύλου-Νέστορος

Μεσσηνίας
2 προσλήψεις στον δήμο Πύλου-Νέστορος
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, εκπαιδευτές
Οι νεοπροσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές των ΚΔΑΠ της περιοχής
Μαρία Πέππα
03/01/2019 | 12:10

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, κινείται ο δήμο Πύλου-Νέστορος.

Προσλαμβάνονται με οκτάμηνες συμβάσεις, απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι συμβάσεις μπρούν να ανανεωθούν ή να παραταθούν, σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» και διαβάστε την ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Δασκάλων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Δικαιολογητικά
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Θεολόγων 1
Δημοτικής Εκπαίδευσης 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Δήμος Πύλου-Νέστρος, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού-Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων (υπόψη κ. Δημήτριου Παν. Αρβανίτη). Επικοινωνία: 2723 360 210