2 προσλήψεις στην Μονεμβασιά

Λακωνίας
2 προσλήψεις στην Μονεμβασιά
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δήμοι
Οι ενδιαφερόμενοι θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης
Μαρία Πέππα
19/11/2018 | 10:32

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται η Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Μονεμβασιάς.

Προσλαμβάνεται - με κριτήρια ΑΣΕΠ – προσωπικό κατηγορίας ΔΕ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις.

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» και διαβάστε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Συνοδών

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή απολυτήριο Λυκείου
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας, Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23 053 Νεάπολη Λακωνίας, Γραφεία (υπόψη κ. Θ. Κωστάκου). Επικοινωνία: 2734 360 115