2 νέες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Αχαΐας
2 νέες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
14/06/2018 | 12:34

Με προσλήψεις δύο υπαλλήλων κινείται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Οι συμβάσεις θα είναι οκτάμηνες και θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ για τις θέσεις.

Δείτε για κάθε ειδικότητα προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε επίσης: ‘’ Τρεις νέες προκηρύξεις από τον ΔΕΔΔΗΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)’’

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
25/06/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας - τάξης)
 • Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα αδειών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

∆ιεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου, Τοµέας Υποστήριξης Σμύρνης 1, Τ.Κ. 26 222 Πάτρα, Ν. Αχαΐας, Γραφεία (υπόψη κ. ∆ημητρακοπούλου ∆ιονυσίου). Επικοινωνία: 2610 368 165