18μηνη απασχόληση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Σερρών
18μηνη απασχόληση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών
Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Στον διαγωνισμό προτάσσονται όσοι τεκμηριώσουν κριτήρια εντοπιότητας
Μαρία Πέππα
23/08/2018 | 10:43

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων, με συμβάσεις απασχόλησης 18 μηνών, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες καθαριότητας σε αρχαιολογικούς χώρους του φορέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων, ανά έδρα υπηρεσίας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ή, εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από  τις θέσεις, συμπληρώστε την αίτηση, πατώντας στα αντίστοιχα πεδία του workenter

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εθνικής Αντίστασης 48, Τ.Κ 621 22 Σέρρες, Γραμματεία (υπόψη κ. Μαρίας Τζαννή). Επικοινωνία: 2321 021 084