18 νέες προσλήψεις στο υπ. Εργασίας

Αττική
18 νέες προσλήψεις στο υπ. Εργασίας
Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών
προσλήψεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν άδεια Α' κατηγορίας
Μαρία Πέππα
12/07/2018 | 11:16

Στην πρόσληψη 18 υπαλλήλων κινείται το υπουργείο Εργασίας.

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως; ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του υπουργείου.

Δείτε δεξιά στο βελάκι της ειδικότητας προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση.

Λήγει
23/07/18

18

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Φυλάκων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα, Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψη κ. Ε. Κούρεντα ή κ. Γ. Ευσταθίου). Επικοινωνία: 2131 516 126 ή 2131 516 131