18 ευκαιρίες στο «Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ»

Αττικής
18 ευκαιρίες στο «Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ»
Θα προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας
Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις
Μαρία Πέππα
14/02/2018 | 14:22

Με προσωπικό 18 ατόμων, ενισχύεται το νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ». 

Θα προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας, με ετήσιες συμβάσεις. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του νοσοκομείου. 

Σημειώστε, για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά αντικείμενο 

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή 

Λήγει
26/02/18

18

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

25ης Μαρτίου 14 Μελίσσια Τ.Κ. 151 27, Τμήμα Προσωπικού (υπόψη κ.Γραμματικάκη Αικατερίνης ή κ. Μακράκη Λαμπρινής. Επικοινωνίας: 2132 00 34 45 ή 2132 00 32 30

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών: 1.530 μόρια (Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ6/2016)