17 θέσεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Αττικής
17 θέσεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Θα προσληφθεί καλλιτεχνικό προσωπικό
Βιολί ακουμπισμένο πάνω σε βιβλίο πεντραγράμμου
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν ένα έτος
Μαρία Πέππα
13/02/2018 | 10:29

Με καλλιτεχνικό προσωπικό 17 ατόμων, ενισχύεται ο δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 

Οι νέοι υπάλληλοι θα υλοποιήσουν, ανά ειδικότητα και αντικείμενο, διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.   

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Σημειώστε, για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά αντικείμενο 

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή 

Αναμένεται
Αναμένεται

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Μουσικών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗ
Πνευστά/Φλάουτα 1
Βιολί 1
Πιάνο 1
Κλασική κιθάρα 3
Αρμόνιο 1
Σύγχρονο-Έντεχνο τραγούδι 2
Μουσικοκινητική Αγωγή- Σύστημα ΟΡΦ 1
Βιολοντσέλο 1
Βυζαντινή Μουσική 1

 

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εκπαιδευτών Χορού

Προσόντα 
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Χορού 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Κατανομή Θέσεων 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗ
Κλασικός χορός-Κινητική αγωγή  2
Λάτιν-Τάνγκο 1

 

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εκπαιδευτών Θεάτρου

Προσόντα 
 • Πιστοποίηση γνώσης αντικειμένου  
 • Ηλικία 18 - 65  
 • Χρόνος ανεργίας  
 • Εμπειρία  
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)  
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας  
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.  
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών  
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ  
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.  
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης  
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858  

Επίδομα ανηλίκων τέκνων  

1 παιδί : €50  

2 παιδιά : €70  

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗ
Θεατρική αγωγή σε παιδιά  1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κ. Ευαγ. Μπάστα). Επικοινωνία: 2132 02 36 88