17 νέες θέσεις στη Νέα Σμύρνη

Αττικής
17 νέες θέσεις στη Νέα Σμύρνη
Ολόκληρη η εγκριτική απόφαση - Οκτάμηνη απασχόληση
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του «Προγράμματος Άθλησης για Όλους»
Μαρία Πέππα
21/11/2018 | 11:07

Διαδικασία πρόσληψης 17 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Νέας Σμύρνης.

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός» της περιοχής.

Συγκεκριμένα αυτές, όπως προβλέπεται από το πρακτικό της υπ'αριθμόν 16ης 12/11/2018 Συνεδρίασης αφρούν πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησηςη για Όλους».

Πλέον, αναμένεται η έγκριση και η έκδοση της σχετικής προκήρυξης από τον δήμο, καθώς και η ανακοίνωση για την έναρξη και λήξη της υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

UPD (22 Νοεμβρίου): Εκδόθηκε, σήμερα,  η σχετική ανακοίνωση για τις 17 θέσεις στην Νέα Σμύρνη.

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται, μαζί με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε την εγκριτική απόφαση πατώντας στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη».

Λήγει
05/12/18

17

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία σε ΠΑγΟ
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Φυσική Αγωγή 15
Ειδική Φυσική Αγωγή 2

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ελ. Βενιζέλου 16, Τ.Κ. 171 21. Επικοινωνία: 2132 025 922 ή 2132 025 926