15 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Σερρών
15 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών
Θα προσληφθούν φύλακες Πληροφόρησης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών
Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε διαφορετικούς τόπους απασχόλησης
Μαρία Πέππα
17/04/2018 | 09:17

Στην πρόσληψη 15 ημερήσιων φυλάκων, κινείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας επτά μηνών, στο πλαίσιο του μπαράζ προσλήψεων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε ξεχωριστές έδρες υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων, ανά έδρα υπηρεσίας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ή, εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις, συμπληρώστε την αίτηση, πατώντας στα αντίστοιχα πεδία του workenter

Λήγει
27/04/18

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος Αμφίπολης 11
Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών 1

 

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες)

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας» ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών 2
Τέμενος ''΄Ζιντζιρλί Τζαμί''  1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εθνικής Αντίστασης 48, Τ.Κ 621 22 Σέρρες, Γραμματεία (υπόψη κ. Μαρίας Τζαννή). Επικοινωνία: 2321 021 084