12 θέσεις στον δήμο Λαγκαδά

12 θέσεις στον δήμο Λαγκαδά
Δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
13/06/2018 | 14:14

Με 12 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Λαγκαδά.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ολγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Αναμένεται
Αναμένεται

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
  • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
  • Ηλικία 18 - 65
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εμπειρία στην πυράσφαλεια
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
  • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
  • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ν. Παπαγεωργίου 2, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς (υπόψη κ. Κ. ∆άτση). Επικοινωνία: 239 4330229