12 συμβάσεις στον δήμο Κασσάνδρας

Χαλκιδικής
12 συμβάσεις στον δήμο Κασσάνδρας
Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 24 Αυγούστου
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
19/07/2018 | 11:10

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Κασσάνδρας, στην Χαλκιδική.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει δομές των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις των ενδιαφερομένω  εκπνέει στις 24 Αυγούστου.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδκότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.

Λήγει
24/08/18

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Δημαρχείο, Ισόγειο, Τ.Κ. 63 077 Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, Τμήμα Παιδείας. Επικοινωνία:2374 350 150