12 εργάτες στον Αλμυρό

Μαγνησίας
12 εργάτες στον Αλμυρό
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 24 Απριλίου
Προσλήψεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση
Μαρία Πέππα
17/04/2018 | 10:12

Προσωπικό συνολικά 12 εργατών προσλαμβάνεται από τον δήμο Αλμυρού, στην Μαγνησία.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 24 Απριλίου.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν μέχρι πέντε ημερομίσθια, ανά άτομο, για τον μήνα Απρίλιο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

Λήγει
24/04/18

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, Τ.Κ 37 100 Αλμυρός, Γραφείο Προσωπικού (υπόψη κ. Μελαχροινάκη Ελένης). Επικοινωνία: 2422 350 259

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εεργατών: 1.530 μόρια (Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ6/2016)