11 προσλήψεις στην Κέρκυρα

Κέρκυρας
11 προσλήψεις στην Κέρκυρα
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
Ο αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Αυγούστου
Μαρία Πέππα
08/08/2018 | 12:34

Σε διαδικασία πρόσληψης 11 υπαλλήλων προχωρά ο δήμος Κερκυραίων.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 10 Αυγούστου.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποωήφιοι 18 έως 65 ετών.

Για την ειδικότητας δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
10/08/18

11

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο Μέγαρο, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Επικοινωνία: 2661 362 773