11 νέες θέσεις στον δήμο Αγίου Ιωάννη-Ρέντη με έγκριση ΑΣΕΠ

Αττικής
11 νέες θέσεις στον δήμο Αγίου Ιωάννη-Ρέντη με έγκριση ΑΣΕΠ
Προσλαμβάνονται υπάλληλοι τριών ειδικοτήτων
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2018, προσλήψεις 2018
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2019
Μαρία Πέππα
08/11/2018 | 14:28

Με προσλήψεις 11 υπαλλήλων, τριών ειδικοτήτων, προχωρά ο δήμος Αγίου Ιωάννη-Ρέντη.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε, στις 7 Νοεμβρίου, νέες θέσεις για απόφοιτους ΤΕ, ΔΕ και ΔΕ.

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν ανάγκες του φορέα και θα απασχοληθούν έως τις 31 Αυγούστου 2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας

Βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας στο νέο διαγωνισμό, πατώντας στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας».

Αναμένεται
Αναμένεται

7

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Μπαλτατζή Γ. 32 , Τ.Κ. 18 233 Άγιος Ιωάννης Ρέντης. Επικοινωνία: 2104 817 094

2 Σχόλια
Pavlos Kaftakis's picture
Pavlos Kaftakis
Πότε ξεκινάνε οι ΕΤΗΣΗΣ ..
19/11/2018 | 01:10
Workenter's picture
Workenter
Μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο στην διέυθυνση κατάθεσης και να μάθετε πότε θα εκδοθεί η προκήρυξη και πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.
20/11/2018 | 14:49