10 συμβάσεις στην Κέρκυρα (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Κέρκυρας
10 συμβάσεις στην Κέρκυρα (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)
Οι θέσεις εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ
Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
17/05/2018 | 13:35

Την πρόσληψη δέκα υπαλλήλων ενέκρινε το ΑΣΕΠ.

Η εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες του workenter, υπογράφτηκε στις 15 Μαΐου.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί η προκήρυξη από τον φορέα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατώντας το βελάκι, δεξιά της ειδικότητας, δείτε προσόντα και δικαιολογητικά.

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας, Α΄ Ειδικότητας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

 

Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

8

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

21ης Μαρτίου 222, Τ.Κ.49080, Λευκίμμη. Επικοινωνία: 266 2360211

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών: 1.530 μόρια (δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ6/2016)