10 εργάτες στην Νότια Κυνουρία

Αρκαδίας
10 εργάτες στην Νότια Κυνουρία
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέχρι τις 16 του μηνός
Μαρία Πέππα
08/05/2018 | 09:41

Με δέκα εργάτες γενικών καθηκόντων ενισχύεται ο δήμος Νότιας Κυνουρίας στην Αρκαδία.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιείται μέχρι τις 16 του μηνός.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

Λήγει
16/05/18

10

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 300 Λεωνίδιο, Γραφεία (υπόψη κ. Αλεξάνδρας Χρ. Καμβύση). Επικοινωνία: 2757 360 23

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων: 420 μόρια (Δήμος Σκοπέλου, προκ. με πρωτόκολλο 5.296)