Υπουργείο Υγείας: 216 προσλήψεις στις ΥΠΕ

Ειδήσεις
Υπουργείο Υγείας: 216 προσλήψεις στις ΥΠΕ
Ολόκληρες οι ανακοινώσεις - Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Μαρία Πέππα
19/12/2018 | 11:50

Διαδικασία πρόσληψης, συνολικά 216 υπαλλήλων πραγματοποιούν Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, προσλαμβάνονται ειδικευμένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, κλάδου ΕΣΥ, με σκοπό την ενίσχυση των δομών των αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ).

Για την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε προκήρυξη.

Ειδικότερα, το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε τέσσερις ΥΠΕ, ως εξής:

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 μέχρι την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr.