Υπ. Πολιτισμού: Αιτήσεις, τώρα, για δέκα προκηρύξεις

Ειδήσεις
Υπ. Πολιτισμού: Αιτήσεις, τώρα, για δέκα προκηρύξεις
Αφορούν πτυχιούχους και απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, Γυμνασίου - Αιτήσεις, προθεσμίες και κριτήρια επιλογής
Υπουργείο Πολιτισμού - Μουσεία
Θα προσληφθεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικεύσεων
10/02/2018 | 17:34

Ολοκληρώνεται, στις αμέσως προσεχείς ημέρες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για 10 προκηρύξεις του υπουργείου Πολιτισμού.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, Γυμνασίου.

Ζητούνται, κυρίως, μηχανικοί διαφόρων ειδικεύσεων, συντηρητές αρχαιοτήτων, φύλακες και εργάτες

Διαβάστε τις προκηρύξεις και δείτε ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, μισθό, επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατων διαγωνισμών, και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας