Τρεις συμβάσεις στο δήμο Καλαμαριάς

Ειδήσεις
Τρεις συμβάσεις στο δήμο Καλαμαριάς
Προθεσμίες, δικαιολογητικά
Σοφία Χύτου
07/01/2020 | 15:48

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Καλαμαριάς. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1 θέση)
  • ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων (1 θέση)
  • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1 θέση)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 17 Ιανουαρίου 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση :Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
dimos_kalamarias.pdf