ΑΣΕΠ: Τέσσερις προκηρύξεις κάνουν δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (links)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Τέσσερις προκηρύξεις κάνουν δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (links)
Κριτήρια και μόρια
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
08/09/2019 | 18:29

Τέσσερις προκηρύξεις που «τρέχουν» αυτή την περίοδο ή πρόκειται πολύ σύντομα να έχουν προθεσμία για αιτήσεις, κάνουν δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία.

Οι προκηρύξεις, που μοριοδοτούν την εμπειρία σε οποιοδήποτε επάγγελμα, αφορούν υποψηφίους με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημoτικού.

Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Αυτά είναι:

Κριτήρια Μόρια
Χρόνος ανεργίας 25 ανά μήνα ανεργίας
Πολυτεκνική ιδιότητα 50 για κάθε τέκνο
Τριτεκνική ιδιότητα 40 για κάθε τέκνο
Ανήλικα τέκνα 30 για κάθε ανήλικο τέκνο (έως δύο)
Μονογονεϊκή οικογένεια  50 για κάθε τέκνο
Εμπειρία έως 972
Αναπηρία Ποσοστό αναπηρίας Χ 3
Αναπηρία γονέα, τέκνου κλπ Ποσοστό αναπηρίας Χ 2

Σημαντικό: Στις προκηρύξεις κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (δηλαδή, από οπουδήποτε έχει αποκτηθεί) - Εξαιρούνται οι προκηρύξεις που ρητώς αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική εμπειρία.

Δείτε, τώρα, σε ποιες ενεργές προκηρύξεις ΥΕ μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση: