"Τέλος χρόνου" για 50 θέσεις (κάντε αίτηση άμεσα)

Ειδήσεις
"Τέλος χρόνου" για 50 θέσεις (κάντε αίτηση άμεσα)
Δείτε ειδικότητες, περιοχές, προσόντα και δικαιολογητικά
Οι προσλήψεις αφορούν τρερις δήμους της χώρας
12/03/2018 | 22:03

Στο νήμα βρίσκονται τρεις προκηρύξεις για την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων.

Κοινό χαρακτηριστικό των διαδικασιών είναι ότι δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα για την επιλογή του νέου προσωπικού.

Πατήστε πάνω στα ενεργά links για να δείτε ειδικότητες και δικαιολογητικά (σε παρένθεση η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών):