Στα «κόκκινα» το σύστημα του ΑΣΕΠ (2Κ/2019)

Ειδήσεις
Στα «κόκκινα» το σύστημα του ΑΣΕΠ (2Κ/2019)
Μετ΄ εμποδίων η κατάθεση των αιτήσεων – Τι ισχύει για την παράταση – Τα SOS της προκήρυξης μονίμων
ΑΣΕΠ
Παναγής Γκιόλμας
14/07/2019 | 20:15

Αρρυθμίες και σοβαρές καθυστερήσεις παρουσιάζονται στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη μονίμων 2Κ/2019.

Είναι χαρακτηριστικό – σύμφωνα με μαρτυρίες υποψηφίων – ότι απαιτούνται 1-2 ώρες για την ολοκλήρωση της κατάθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες απόψεις, τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται στην «επίκληση μητρώου» και στην «οριστικοποίηση» της αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκλήρωνεται στι 16 Ιουλίου (2μ.μ)

Σχετικά με την πιθανότητα παράτασης ισχύουν σε κάθε προκήρυξη τα εξής:

  • Το ΑΣΕΠ δεν ανακοινώνει (ποτέ) μέρες νωρίτερα πιθανή παράταση
  • Το ενδεχόμενο της παράτασης αποφασίζεται συνήθως την ίδια μέρα, όταν το ΑΣΕΠ εκτιμήσει τις «αιωρούμενες». στο σύστημα του, αιτήσεις.
  • Εάν τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα, τότε η απόφαση της παράτασης λαμβάνεται μία- δυο μέρες νωρίτερα από την λήξη της προθεσμίας
  • Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν υπάρχει σκέψη για παράταση της 2Κ/2019. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι για αίτηση πρέπει να αντιπαλέψουν και τα «κολλήματα» του συστήματος

Ιδιαίτερη προσοχή

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις ΥΕ – μόνο αυτούς αφορά η διαδικασία- οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης

Σημειώστε τα SOS:

(1) Προσοχή στην ηλικία. Αποτελεί κριτήριο επιλογής. Στην ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει  πεδίο, (κουτάκι), όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν την ηλιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Μοριοδοτούνται όσοι είναι από 18  έως 30 ετών.

(2) Όλοι οι υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν ακριβώς τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στην προκήρυξη: Απολυτήριο Γυμνασίου ή -για όσους αποφοίτησαν έως και το 1980- απολυτήριο Δημοτικού.

(3) Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ μπορούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και για ορισμένες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα επικουρικά και επιπρόσθετα προσόντα για τις θέσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση από τις 2 Μαΐου έως τις 17 του ίδιου μήνα.

(4) Προσοχή: Στην προκήρυξη 2Κ/2019 οι υποψήφιοι ΥΕ υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονική αίτηση. Τα δικαιολογητικά τα συγκεντρώνουν αλλά δεν τα αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ. Θα τα αποστείλουν μόνο εφόσον κληθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή με σχετική ανακοίνωση.

(5) Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Σημαντικό: Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, εάν δεν υπάρχουν μεταβολές, δεν έχουν ημερομηνία λήξεως.

Διαβάστε επίσης: