Πυροσβεστική: Οι προθεσμίες για 167 νέες προσλήψεις - Διορίζονται επιλαχόντες

Ειδήσεις
Πυροσβεστική: Οι προθεσμίες για 167 νέες προσλήψεις - Διορίζονται επιλαχόντες
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σώματος (ΠΙΝΑΚΕΣ)
πυροσβεστική
29/07/2019 | 14:02

Αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (fireservice.gr) οι πίνακες επιλαχόντων-επιτυχόντων για κάλυψη 167 κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης 962 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν στην έδρα της κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν., στην οποία υπάγεται διοικητικά η Υπηρεσία, που υπέβαλαν την αίτησή τους την 05-08-2019 συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης.

Τη δεδομένη στιγμή υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως προσληφθέντες – επιτυχόντες του ανωτέρω διαγωνισμού 795 ιδιώτες ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Από το σύνολο των 962 θέσεων, που προκηρύχτηκαν με την ανωτέρω σχετική προέκυψαν 167 κενά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τους πίνακες του Πυροσβεστικού Σώματος.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.fireservice.gr/documents/20184/968473/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE...