Προσωπικό SMS από το ΑΣΕΠ

Ειδήσεις
Προσωπικό SMS από το ΑΣΕΠ
Αφορά την 3Κ/2018
05/06/2019 | 16:34

Προσωπικό μήνυμα στα κινητά των υποψηφίων αποστέλλει το ΑΣΕΠ.

Το SMS αφορά την προκήρυξη 3Κ/2018.

Μέσω αυτού, η Ανεξάρτητη Αρχή ενημερώνει για τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι ο ιστότοπός της βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Το workenter, σε λίγη ώρα θα δημοσιοποιήσει αρχεία για εύκολη χρήση που θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους υποψηφίους.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται...

2 Σχόλια
Kostas Gianousas's picture
Kostas Gianousas
Ο ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΙΨΗΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ?
06/06/2019 | 08:42
Workenter's picture
Workenter
Ο λόγος απόρριψης αναφέρεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου (π.χ. μη πληρωμή παραβόλου). Να υπενθυμίσουμε ότι απορριπτέες αιτήσεις είναι αιτήσεις που περιέχουν λάθη...
21/06/2019 | 15:35

Περισσότερα