179 προσλήψεις για πτυχιούχους και απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, Γυμνασίου

Ειδήσεις
179 προσλήψεις για πτυχιούχους και απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, Γυμνασίου
Στην διάθεση των υποψηφίων 14 προκηρύξεις σε όλη την χώρα
Μαρία Πέππα
14/03/2018 | 12:10

Στην διάθεση των υποψηφίων, βρίσκονται 14 προκηρύξεις σε όλη τη χώρα. 

Οι 179 θέσεις, αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ και Γυμνασίου. Δεκτοί για θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, γίνονται και απόφοιτοι Δημοτικού, για όσους αποφοίτησαν ως το 1980. 

Προβάδισμα στον διορισμό έχουν όσοι διαθέτουν το κριτήριο της εντοπιότητας. Βασικά κριτήρια επιλογης είναι ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία και οι κοινωνικές ιδιότητες. 

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών. 

Δείτε, μία προς μία, όλες τις προκηρύξεις (Στην παρένθεση η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων):