Νέες προσλήψεις πυροσβεστών - οδηγών στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)

Ειδήσεις
Νέες προσλήψεις πυροσβεστών - οδηγών στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)
Κριτήρια συμμετοχής - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσοχή στην διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης (αναγράφεται στην προκήρυξη)
Μαρία Πέππα
13/05/2019 | 10:19

Νέες προσλήψεις για απόφοιτους Λυκείου – ΙΕΚ πραγματοποιεί ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.).

Θα καλυφθούν θέσεις πυροσβεστών – οδηγών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Βαρέων Οχημάτων Κατηγορίας CE, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 μηνών τα τελευταία τριών ετών, συναφούς με το αντικείμενο Πυρασφάλειας, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα
  • Καλή γνώση αγγλικών επιπέδου Β2 (με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων)
  • Γνώση χρήσης Η/Υ (επιθυμητό πτυχίο ECDL ή αντίστοιχο).
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Μαΐου.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΕΛ.ΠΕ

URL
Δείτε το έγγραφο
https://jobs.helpe.gr/offer/prokhryjh-pyrosbestes-odhgoi_kwd-8eshs-pod-24