Μόνιμη δουλειά στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου (ΑΣΕΠ)

Ειδήσεις
Μόνιμη δουλειά στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου (ΑΣΕΠ)
Επτά φορείς ζητούν προσωπικό έξι ειδικοτήτων με τα ελάχιστα προσόντα
Ανοίξτε το ενεργό link για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη
15/04/2018 | 19:47

Αξιοποιείστε, τώρα, τη μοναδική προκήρυξη που θα εκδοθεί έως τις 15 Μαΐου και αφορά αποφοίτους Γυμνασίου.

Η προκήρυξη των 103 θέσεων σε επτά φορείς αποτελεί μοναδική ευκαιρία για όσους διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων:

  • Αριθμός ανήλικων τέκνων
  • Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
  • Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας
  • Εμπειρία (σε οποιοδήποτε αντικείμενο)
  • Ηλικία

Τεκμηριώστε με πρόσφατα πιστοποιητικά καθένα από αυτά τα κριτήρια

Σημειώστε ότι η εμπειρία γίνεται αποδεκτή είτε αποκτήθηκε στο Δημόσιο είτε από ιδιωτικό τομέα