Για υποψηφίους ΠΕ -ΤΕ: Κάντε αίτηση, δείτε αν διορίζεστε

Ειδήσεις
Για υποψηφίους ΠΕ -ΤΕ: Κάντε αίτηση, δείτε αν διορίζεστε
Διαγωνισμός δήμων: Έως 13 Μαρτίου (αύριο) η υποβολή υποψηφιοτήτων - Κριτήρια και υπολογισμός μορίων
Μεταπτυχιακά και ειδική εμπειρία κρίνουν τον διορισμό
12/03/2018 | 20:49

Ολοκληρώνεται αύριο (13 Μαρτίου), στις 2 το μεσημέρι, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις 217 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής – Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον διαγωνισμό των δήμων.

Το workenter κάνει δύο κρίσιμες, τελευταίες, επισημάνσεις, παραθέτει ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού των μορίων και απλοποιεί τον πίνακα κριτηρίων του ΑΣΕΠ για να «ζυγίσετε» την απόδοση των προσόντων σας

Tips

Σημειώστε:

  • Η ειδική εμπειρία αφορά και τους πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ, υπηρετούντες στους ΟΤΑ (συμβασιούχοι). Μπορούν να κάνουν χρήση για εμπειρία έως 24 μήνες, πριμοδοτούμενοι με 17 μόρια ανά μήνα, δηλαδή να κερδίσουν το μέγιστο 408 μόρια (24Χ17). Η προκήρυξη, όμως, τους δίνει το δικαίωμα να συμπληρώσουν τους 84 μήνες εμπειρίας με την απλή που πριμοδοτείται 7 μόρια ανά μήνα. Παράδειγμα: Αν ένας συμβασιούχος έχει 24 μήνες ειδικής εμπειρία και 20 μήνες απλής εμπειρίας, τότε τα συνολικά μόριά του είναι: 548 (408 [ειδική εμπειρία] + 140 [απλή εμπειρία]).
  • Εντοπιότητα – Ισχύει για δήμους ή νησιά που αναγράφονται στο παράρτημα της προκήρυξης. Ισχύει, επίσης, και για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Όσοι επιλέξουν εντοπιότητα και ταυτόχρονα δηλώσουν ότι θα παραμείνουν για μια δεκαετία στη θέση αυτή χωρίς μετάθεση ή μετάταξη προηγούνται των άλλων υποψηφίων, ακόμη κι έχουν λιγότερα μόρια.

Υπολογίστε, σωστά, τα μόριά σας

Ένα παράδειγμα:

Υποψήφιος με πτυχίο πανεπιστημίου: Βαθμός πτυχίου 7, εμπειρία 12 μήνες, μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης, άριστη γνώση Αγγλικών και καλή γνώση Γερμανικών.

Τα μόριά του έχουν ως εξής:

  • Βαθμός πτυχίου: 770 (7 Χ 110)
  • Εμπειρία: 84 (7 Χ 12)
  • Μεταπτυχιακό στο αντικείμενο: 200
  • Άριστη γνώση Αγγλικών :70
  • Καλή γνώση Γερμανικών: 30

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ – 1.154

Κατηγορίες Πανεπιστημιακής - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Κριτήρια Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 110
Δεύτερος τίτλος σπουδών  150
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο 400
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 200
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο 200
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο 100
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100