ΕΥΔΑΠ: «Τέλος χρόνου» σήμερα για 250 προσλήψεις (eydap.gr)

Ειδήσεις
ΕΥΔΑΠ: «Τέλος χρόνου» σήμερα για 250 προσλήψεις (eydap.gr)
Μέχρι σήμερα (24/6) η υποβολή των αιτήσεων - Κλάδοι που συμμετέχουν
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, ΕΥΔΑΠ
Μαρία Πέππα
24/06/2019 | 10:07

Ολοκληρώνονται σήμερα (24/6) 250 προσλήψεις πτυχιούχων - οκτώ διαφορετικών κλάδων - στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.).

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες για το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • Τεχνικές Ειδικότητες : 80 φοιτητές/τριες (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων: Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Ηλεκτρονικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Θετικών Επιστημών : 20 φοιτητές/τριες (Χημικοί, Βιολόγοι, Στατιστικοί, Γεωλόγοι, Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Οικονομικών Επιστημών: 20 φοιτητές/τριες (Marketing, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Διοικητικών Επιστημών : 53 φοιτητές/τριες (Διοίκηση Επιχ/σεων, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικών Επιστημών και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Πληροφορικής : 25 φοιτητές/τριες
  • Νομικών Επιστημών: 7 φοιτητές/τριες
  • Επιστημών Υγείας : 5 φοιτητές/τριες
  • Θεωρητικών Επιστημών & Λοιπών Επιστημών: 40 φοιτητές/τριες (Κοινωνικών Επιστημών, Μ.Μ.Ε., Βιβλιοθηκονομίας και άλλες ειδικότητες που δεν υπάγονται στις ανωτέρω επτά ειδικότητες)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.eydap.gr, επιλέγοντας μόνο μία κατηγορία από τις παραπάνω οκτώ.

Στον διαγωνισμό δεν έχουν συμμετοχής οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες κατά το έτος 2018.

Προσοχή (!): Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών, ανά γνωστικό αντικείμενο, υπερβαίνει τον ως άνω ορισθέντα αριθμό, η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 25 Ιουνίου (ώρα 11:00 π.μ.) στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Εταιρείας, Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ ή/και να υποβάλλετε την αίτησή σας

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/PersonnelContest/STUDENTJOB2019/