€1.050.000 για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ειδήσεις
€1.050.000 για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
12 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους - Ενισχύεται το προσωπικό του προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι
Μιχάλης Τσιλιβάκος
13/09/2018 | 15:25

Με νέα επιχορήγηση, ύψους 1.050.000 εκατ. ευρώ, ενισχύεται η συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η πρόβλεψη της ενίσχυσης του προγράμματος, για το οποίο έχουν -ήδη- εξαγγελθεί προσλήψεις 3.000 μόνιμων υπαλλήλων, παρέχει 12.000.000 ευρώ έως τις 31/12/2018.

Με κοινή υποργική απόφαση πιστώθηκε το συγκεκριμένο ποσό στον λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρίας Τποικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοικησης Α.Ε.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο« για να διαβάσετε τους πίνακες της ΕΕΤΑΑ

Διαβάστε επίσης:

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.eetaa.gr/