Έρχονται (άμεσα) 114 προσλήψεις για την Πυροπροστασία 2019

Ειδήσεις
Έρχονται (άμεσα) 114 προσλήψεις για την Πυροπροστασία 2019
Ποιους αφορά - Κριτήρια επιλογής
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019, Πυροπροστασία
Σημειώστε τις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών
Μαρία Πέππα
09/05/2019 | 17:50

Έρχονται 114 νέες προσλήψεις για τις ανάγκες του προγράμματος "Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια 2019".

Το workenter συγκεντρώνει τους διαγωνισμούς που αφορούν ειδικά στο πρόγραμμα αυτό και που αυτή την περίοδο «τρέχουν».

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι προκειμένου να διοριστούν πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και
  • Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)

Διατίθενται θέσεις για: οδηγούς, χειριστές, εργάτες πυρασφάλειας, δασοφύλακες.

Πατήστε στους ενεργούς συνδέσμους των προκηρύξεων και κάντε υποβολή της αίτησή σας: