Δύο θέσεις στο δήμο Μύκης

Ειδήσεις
Δύο θέσεις στο δήμο Μύκης
Αφορούν 8μηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, Δημόσιο
Σοφία Χύτου
01/01/2020 | 19:37

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Μύκης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (1 θέση)
  • ΥΕ Εργατών/τριών (1 θέση)

Η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:Δήμος Μύκης– Σμίνθη Ξάνθης – Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
dimos_mikis.pdf