Θέσεις εργασίας στο δήμο Ηγουμενίτσας

Ειδήσεις
Θέσεις εργασίας στο δήμο Ηγουμενίτσας
Ειδικότητες, προθεσμία
Σοφία Χύτου
16/12/2019 | 15:22

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας για τη στελέχωση της δομής « ΚΔΑΠ-ΜΕΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ».

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών (1 θέση)
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (1 θέση)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Σουλίου 3, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
dimos_igoumenitsas.pdf