Διαγωνισμός δήμων: Υπολογίστε τα μόριά σας (κατηγορία ΥΕ)

Ειδήσεις
Διαγωνισμός δήμων: Υπολογίστε τα μόριά σας (κατηγορία ΥΕ)
Ποια κριτήρια κρίνουν τον διορισμό - Αναλυτικός πίνακας
Δείτε πως υπολογίζονται τα μόρια της εμπειρίας
11/03/2018 | 19:46

Απλοποιούμε τον σύνθετο πίνακα του ΑΣΕΠ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να μπορούν να υπολογίσουν με ευκολία τα μόριά τους.

Για την σωστή συμπληρωση της αίτηση, δείτε το πρόσφατο βίντεο του ΑΣΕΠ.

Σημειώστε τα κρίσιμα σημεία που κρίνουν τον διορισμό:

  • Εντοπιότητα – Ισχύει για δήμους ή νησιά που αναγράφονται στο παράρτημα της προκήρυξης. Ισχύει, επίσης, και για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Όσοι επιλέξουν εντοπιότητα και ταυτόχρονα δηλώσουν ότι θα παραμείνουν για μια δεκαετία στη θέση αυτή χωρίς μετάθεση ή μετάταξη προηγούνται των άλλων υποψηφίων, ακόμη κι έχουν λιγότερα μόρια.
  • Η ειδική εμπειρία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στου ΟΤΑ (συμβασιούχοι). Μπορούν να κάνουν χρήση για εμπειρία έως 24 μήνες, πριμοδοτούμενοι με 17 μόρια ανά μήνα, δηλαδή να κερδίσουν το μέγιστο 408 μόρια (24Χ17). Η προκήρυξη, όμως, τους δίνει το δικαίωμα να συμπληρώσουν τους 84 μήνες εμπειρίας με την απλή που πριμοδοτείται 7 μόρια ανά μήνα. Παράδειγμα: Αν ένας συμβασιούχος έχει 24 μήνες ειδικής εμπειρία και 20 μήνες απλής εμπειρίας, τότε τα συνολικά μόριά του είναι: 548 (408 [ειδική εμπειρία] + 140 [απλή εμπειρία]).
  • Ο χρόνος ανεργίας λαμβάνεται υπόψη για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αποδίδει, το μέγιστο, 400 μόρια (8 εξάμηνα Χ 50 μόρια)

Παράδειγμα

Υποψήφιος με Απολυτήριο Γυμνασίου: Αριθμός ανηλίκων τέκνων δύο, εμπειρία 32 μήνες, ηλικία 29, συμβασιούχος ΟΤΑ 8 μήνες

Τα μόριά του έχουν ως εξής:

  • Ανήλικα παιδιά: 200 (100 Χ 2)
  • Εμπειρία: 224 (32 Χ 7)
  • Ηλικία: 75
  • Ειδική εμπειρία: 136 (8 Χ17)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ – 635

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Κριτήρια

Μόρια

Αριθμός ανηλίκων τέκνων (καθένα από τα δύο πρώτα) 100
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (για καθένα από τα επόμενα) 200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 200
Χρόνος ανεργίας ανά εξάμηνο (έως 8 εξάμηνα) 50
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Ηλικία (έως και 24 ετών) 50
Ηλικία (άνω 24 έως και 30) 75
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100