ΔΕΗ: 400 θέσεις έως τέλος Μαΐου – ‘’Τρέχουν’’ δύο προκηρύξεις

Ειδήσεις
ΔΕΗ: 400 θέσεις έως τέλος Μαΐου – ‘’Τρέχουν’’ δύο προκηρύξεις
Ποιοί και πώς συμμετέχουν – Προσόντα, δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, ΔΕΗ
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας
24/05/2018 | 11:49

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης 400 υπαλλήλων στη ΔΕΗ.

Στη διάθεση των υποψήφιων βρίσκονται δυο προκηρύξεις.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου μ ε την έκδοση 400 νέων θέσεων εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν, κυρίως, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Όσοι επιλέγουν θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Η επιλογή θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτήριων: χρόνος ανεργίας, εμπειρία, εντοπιότητα, κοινωνικές ιδιότητες.