ΑΣΕΠ: Βγαίνει η προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ (1.576 νέες θέσεις)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Βγαίνει η προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ (1.576 νέες θέσεις)
Ειδικότητες, κριτήρια, μοριοδότηση, παράδειγμα υπολογισμού μορίων (Αναλυτικοί πίνακες)
Διάδρομος, εσωτερικά, νοσοκομείου
Η προκήρυξη περιλαμβάνει 22 διαφορετικές ειδικότητες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
19/09/2018 | 16:00

Θέμα χρόνου είναι έκδοση της προκήρυξης του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόσληψη 1.576 νέων υπαλλήλων στις μεταναστευτικές και προσφυγικές δομές όλης της χώρας.

Θέσεις για 22 ειδικότητες

Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΣΕΠ ανέφερε πριν από λίγο στο workenter ότι "η προκήρυξη αναμένεται να βγει εντός των επόμενων τριών ημερών".

Η πρόσληψη των υποψηφίων θα γίνει με τον συνυπολογισμό (πρόσθεση) που προκύπτουν από τρεις ομάδες κριτηρίων:

 • Τίτλοι σπουδών
 • Εμπειρία
 • Κοινωνικές ιδιότητες

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν (παρακάτω) ποια κριτήρια με τα αντίστοιχα μόρια διαθέτουν από τους τρεις πίνακες, που παραθέτουμε, να τα προσθέτουν και να υπολογίσουν τον συνολικό αριθμό των μονάδων τους για την διεκδίκηση της θέσης.

Δείτε τους πίνακες κριτηρίων με τα αντίστοιχα μόρια. 

Τίτλοι σπουδών: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Κριτήρια  Μόρια 
Βαθμός πτυχίου Βαθμός Χ 110
Διδακτορικό (συναφές) 400
Διδακτορικό (σε άλλο αντικείμενο) 200
Μεταπτυχιακό (συναφές) 200
Μεταπτυχιακό (σε άλλο αντικείμενο) 100
2ο πτυχίο σε επαγγέλματα Υγείας 150
2ο πτυχίο σε Διοίκηση - Οικονομία 150
Γνώση ξένων γλωσσών (έως τρεις) 30 έως 70
Γνώση χειρισμού Η/Υ  80
Δίπλωμα ΟΕΕΚ (για ΔΕ) 150

 

Εμπειρία: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

Κριτήρια  Μόρια 
ΠΕ Ιατρών (έως 24 μήνες) 100 έως 300
Προϋπηρεσία στο αντικείμενο (έως 84 μήνες) 588 (7/μήνα)
Προϋπηρεσία για πρόσφυγες - μετανάστες (έως 84 μήνες) 336 (4/μήνα)

 

Κοινωνικές ιδιότητες: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Κριτήρια  Μόρια
Ανήλικα τέκνα  300 (50 ανά παιδί)
Πολύτεκνος 70
Τρίτεκνος 50
Μονογονεϊκή 100
Αναπηρία (+67%) 100
Αναπηρία ανηλίκου τέκνου (+67%) 100
Χρόνος ανεργίας (2 ετών) 50
Εντοπιότητα 100

Παράδειγμα εφαρμογής: Υποψήφιος για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού διαθέτει: Πτυχίο ΑΕΙ με βαθμό 8, μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης, γνωρίζει καλά Αγγλικά και άριστα Γαλλικά, έχει χρόνο ανεργίας 30 μήνες και έχει δύο ανήλικα παιδιά.

Υπολογισμός μορίων: Ο συγκεκριμένος υποψήφιος συγκεντρώνει 1.330 μόρια, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Βαθμός πτυχίου 880 (8Χ110)
 • Μεταπτυχιακό 200
 • Καλή γνώση Αγγλικής 30 
 • Άριστη γνώση Γαλλικής 70
 • Ανεργία 50
 • Ανήλικα παιδιά 100 (50Χ2 παιδιά) 

Ειδικότητες - Κατανομή

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα– πάνω στην οποία το ΑΣΕΠ ετοιμάζει την προκήρυξη- έχει ως εξής:

 • ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 16 (θέσεις)
 • ΠΕ Φαρμακοποιών 1
 • ΠΕ Στατιστικός 1
 • ΠΕ Οικονομικού 15
 • ΠΕ Διοικητικού 15
 • ΠΕ Νομικός 1
 • ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46
 • ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6
 • ΠΕ Βιοστατιστικής 2
 • ΠΕ Πληροφορικής 3
 • ΠΕ Ιατροί 220
 • ΠΕ Ιατροί/Οδοντίατροι 108
 • ΠΕ/ ΤΕ Νοσηλευτές 228
 • ΤΕ Μαιευτών/ Μαιών 141
 • ΠΕ Ψυχολόγων 139
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας -Κοινωνικών Λειτουργών 145
 • ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/ Διερμηνείς 287
 • ΔΕ Διασωστών/ Πληρώματος Ασθενοφόρου 140
 • Γενικοί Συντονιστές 7
 • Συντονιστές υγειονομικών υπηρεσιών 7
 • Συντονιστές πεδίου 46
 • Δημοσιογράφος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 1 (θέση)

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση 18 μηνών με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

5 Σχόλια
carpe_diem's picture
carpe_diem
Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Στο αρθ. 14 παρ. 2 περ. ιστ΄ του ν. 2190/94 προβλέπεται ότι εξαιρείται από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του εν λόγω νόμου για τη μοριοδότηση ΜΟΝΟ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ. Συνεπώς, για τις υπόλοιπες ειδικότητες γιατί να μην γίνει η μοριοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που τάσσει ο ν. 2190/94 και επομένως γιατί μοριοδοτείται μόνο η αναπηρία άνω του 67%, ενώ σύμφωνα με το ν. 2190/94 όπως ισχύει σήμερα, θα πρέπει να μοριοδοτείται η αναπηρία ποσοστού 50% και άνω; Και αντίστοιχα γιατί μοριοδοτείται μόνο η αναπηρία ανήλικου τέκνου 67% ενώ σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο πρέπει να μοριοδοτούνται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων; Υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει; Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε θα είχε πάντως ενδιαφέρον εάν μπορούσατε να θέσετε το σχετικό ερώτημα στο ΑΣΕΠ, ώστε να αντιληφθούμε βάσει τίνων τελικά διατάξεων προκύπτει η μοριοδότηση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
19/09/2018 | 19:45
Workenter's picture
Workenter
Τα κριτήρια δεν είναι καθαρά του ΑΣΕΠ αλλά τα θέτει και το Υπουργείο Υγείας. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε.
20/09/2018 | 11:53
tasos.p's picture
tasos.p
Πες τα γμτ πες τα επιτελους να γινει 50% γτ ειναι πολυ αδικο να βαζουν μονο τους δικους τους!!!
20/09/2018 | 15:33
carpe_diem's picture
carpe_diem
Κάνοντας μία μικρή έρευνα διαπίστωσα ότι η έκδοση της σχετικής προκήρυξης προβλέπεται στο αρθ. 123 του ν. 4549/2018 που στην παρ. 1 ορίζει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας μπορεί να ανατίθεται κατ` αποκλειστικότητα στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. η υλοποίηση προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών. Στην δε παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι η διαδικασία της επιλογής του προσωπικού διενεργείται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια, που καθορίζονται στην υπουργική απόφαση, και εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ. Αυτός είναι ο λόγος που διαφοροποιούνται τα κριτήρια λοιπόν, γιατί απλά έτσι αποφασίστηκε με μια υπουργική απόφαση. Απλά θεωρώ πως είναι άδικο να παρακάμπτονται τα κριτήρια που τάσσει ο ν. 2190/94 για τη μοριοδότηση ιδίως ως προς τα άτομα με αναπηρία κ δοθέντος ότι τα ΚΕΠΑ είναι ιδιαιτέρως φειδωλά στην αναγνώριση ποσοστού αναπηρία 67% κ άνω για να αποφεύγεται η χορήγηση επιδομάτων. Όπως κ να 'χει ευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο να το ψάξετε. Καλή συνέχεια.
20/09/2018 | 20:48
BysePro's picture
BysePro
Και επίσης δεν λένε ότι η σχέση εργασίας θα είναι με μπλοκάκι. Οι προηγούμενοι από ότι ξέρω ήταν με μπλοκάκι και το μισό εισόδημα πήγαινε σε κρατήσεις και παρακρατήσεις φόρων... Μάπα το καρπούζι.
20/09/2018 | 20:48