ΑΣΕΠ: Τροποποίηση της προκήρυξης 1ΓΕ/2019

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Τροποποίηση της προκήρυξης 1ΓΕ/2019
Ποιον κλάδο αφορά
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019
Ανακοίνωση της Αρχής για τον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών
Σοφία Χύτου
23/01/2020 | 15:09

Ανακοίνωση τροποποίησης για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Γνωστοποιείται ότι, στην 1ΓΕ/2019 προκήρυξη που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε., διαγράφεται ο ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 152 κλάδου «ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», και ενσωματώνεται στον ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 153 κλάδου «ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μουσικής Τεχνολογίας (Εφαρμογές Η/Υ)» με απαιτούμενους τίτλους σπουδών «Πτυχίο τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής».

Η ανωτέρω τροποποίηση, η οποία πραγματοποιήθηκε ύστερα από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συγκεκριμένη Προκήρυξη, παραμένει έως και τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" και διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
Microsoft Office document icon
anakoinosi_-_tropopoiish_prokiryxis_1ge_2019.doc