ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια που προσφέρουν διορισμό στην κατηγορία ΥΕ

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια που προσφέρουν διορισμό στην κατηγορία ΥΕ
Γίνεται δεκτή η εμπειρία από οποιοδήποτε επάγγελμα - Δείτε πώς θα βελτιώσετε τη θέση σας
Είσοδος του ΑΣΕΠ - Κίτρινη επιγραφή για το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού
07/10/2019 | 12:50

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

Κριτήρια Μόρια
Χρόνος ανεργίας 25 ανά μήνα ανεργίας
Πολυτεκνική ιδιότητα 50 για κάθε τέκνο
Τριτεκνική ιδιότητα 40 για κάθε τέκνο
Ανήλικα τέκνα 30 για κάθε ανήλικο τέκνο (έως δύο)
Μονογονεϊκή οικογένεια  50 για κάθε τέκνο
Εμπειρία έως 972
Αναπηρία Ποσοστό αναπηρίας Χ 3
Αναπηρία γονέα, τέκνου κλπ Ποσοστό αναπηρίας Χ 2

Σημαντικό: Στις προκηρύξεις κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (δηλαδή, από οπουδήποτε έχει αποκτηθεί) - Εξαιρούνται οι προκηρύξεις που ρητώς αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική εμπειρία.

Δείτε, τώρα, σε ποιες ενεργές προκηρύξεις ΥΕ μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση:

1 Σχόλια
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ's picture
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Είμαι τις γνώμης ότι θα πρέπει να γίνει κανόνας σε όλες τις προκηρύξεις ένα ποσοστό να καλύπτεται από ανέργους πολύτεκνους κ.λ.π και ένα ποσοστό να καλύπτεται από άνεργους που δεν διαθέτουν αυτά τα προσόντα-δικαιολογητικά καθαρά και μόνο για ευνόητους λόγους, όπως π.χ το δικαίωμα στην εργασία κ.λ.π
07/10/2019 | 13:15