ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια για την πρόσληψη 251 μονίμων (ΕΑΠ)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια για την πρόσληψη 251 μονίμων (ΕΑΠ)
Το workenter παρουσιάζει κατά ειδικότητα τα προσόντα που «ανοίγουν» την πόρτα του διορισμού
ΕΑΠ
19/05/2019 | 13:00

Με συγκεκριμένα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην λίστα του ΑΣΕΠ, θα επιλεγούν οι 251 μόνιμοι στο Ελληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Σημειώστε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για καθεμία από τις 18 ειδικότητες:

ΠΕ Διοικητικών

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΠΕ Πληροφορικής

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΠΕ Οικονομικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΠΕ Ψυχολόγων

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΤΕ Διοικητικού

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΤΕ Πληροφορικής

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΔΕ Διοικητικού

 • Απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση εμπειρίας (έξτρα μόρια)
 • εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο 3€

ΥΕ Γενικών καθηκόντων

 • Απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου ή Κατώτερης Τεχνικής Σχολής
 • Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ για ανεργία
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Παράβολο 3€

Θα προσληφθεί, επίσης, προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
 • ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Η/Υ
 • ΠΕ Μηχανικών
 • ΠΕ Μαθηματικών
 • ΠΕ Νομικών/Πολιτικών Επιστημών
 • ΠΕ Ιατρών
 • ΤΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
 • ΔΕ Τεχνικών
 • ΔΕ Κλητήρων/Γενικών καθηκόντων

Διαβάστε ακόμη: «ΑΣΕΠ: «Πράσινο φως» για 251 μονίμους στο ΕΑΠ (18 ειδικότητες)»