ΑΣΕΠ: «Πράσινο φως» για τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: «Πράσινο φως» για τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής
Δύο κυρίες βλέπουν αποτελέσματα διαγωνισμών στην είσοδο του ΑΣΕΠ
22/07/2019 | 12:11

Τον πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2019 εξέδωσε πριν από λίγο το ΑΣΕΠ.

Με σειρά επίσημων εγγράφων των τελευταίων ημερών, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη δώσει ''σήμα'' για την κατάρτιση του πίνακα που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό πρόσληψης 60 μονίμων υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου υποψηφίου (μοναδικό κωδικό), ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν κατά του πίνακα αυτού αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών από την επομένη της ανάρτησής του έως και την 29/7/2019, ημέρα Δευτέρα, με κατάθεση ή αποστολή τους στο ΑΣΕΠ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

URL
Δείτε το έγγραφο
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF...