ΑΣΕΠ: Πότε η έκδοση της προκήρυξης για 3.250 μονίμους

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Πότε η έκδοση της προκήρυξης για 3.250 μονίμους
Θα επιλεγεί προσωπικό (τουλάχιστον) δέκα διαφορετικών ειδικοτήτων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, 3Κ/2018
25/06/2019 | 21:10

Σε προχωρημένο στάδιο προεργασίας, από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκεται το σχέδιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 3.250 μονίμων υπαλλήλων, στο πλαίσιο ενίσχυσης του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι".

Με δεδομένη τη διάθεση των δύο μεγάλων κομμάτων να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες, μετά την 7η Ιουλίου, η έκδοση της προκήρυξης τοποθετείται χρονικά για το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. 

Η χρονική ακολουθία έχει ως εξής:

 • Το υπουργείο Εσωτερικών αποστέλει στο ΑΣΕΠ επίσημο αίτημα
 • Η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, σε συνεργασία με τον φορέα, καταρτίζει τις διατυπώσεις της προκήρυξης
 • Η κατανομή των θέσεων βασίζεται στα αιτήματα που έχουν αποστείλει οι δήμοι στο ΥΠ.ΕΣ.
 • Διενεργείται τελικός έλεγχος και το ΑΣΕΠ αποστέλει την προκήρυξη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση
 • Αμέσως μετά ξεκινά η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  

Ειδικότητες

Θα επιλεγεί -μεταξύ άλλων- προσωπικό των ειδικοτήτων:

 • Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ,ΤΕ)
 • Ψυχολόγοι (ΠΕ)
 • Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
 • Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
 • Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
 • Πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
 • Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)