ΑΣΕΠ: Πως θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων «Κ» (Αποκλειστικό)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Πως θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων «Κ» (Αποκλειστικό)
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ: Η διαδικασία για την κατάθεση των φακέλων (δικαιολογητικά)
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Παναγής Γκιόλμας
11/03/2019 | 19:34

Με νέο σύστημα θα γίνεται, πλέον, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις μόνιμες θέσεις των προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Οι αλλαγές αυτές εμπεριέχονται στις επικείμενες προκηρύξεις, με πρώτη εφαρμογή την προσαρμογή της 1Κ/2019 (12 θέσεις στην Βουλή)στο νέο νόμο.

Στην προσαρμογή αυτή, άλλωστε, οφείλεται η καθυστέρηση στην δημοσιοποίηση νέων διαγωνισμών.

Σημειώστε τα βασικά σημεία της νέας διαδικασίας, που έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία για τους υποψηφίους:

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τον συνήθη τρόπο: Ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ
 • Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται κανονικά, με την γνωστή διαδικασία, στον χρόνο που ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
 • Στην προκήρυξη θα αναγράφεται μία, μόνο, προθεσμία: Αυτή για την υποβολή των αιτήσεων. Δηλαδή, δεν θα αναφέρεται προθεσμία για κατάθεση φακέλων (με δικαιολογητικά) στο ΑΣΕΠ
 • Η Ανεξάρτητη Αρχή δημιουργεί – με βάση τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση – πίνακα κατάταξης, ο όποιος δεν δημοσιοποιείται.
 • Δεκαπέντε μέρες πριν την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, το ΑΣΕΠ ζητάει από υποψηφίους να του αποστείλουν, με συστημένη επιστολή, τον φάκελο με τα δικαιολογητικά.
 • Υπόχρεοι να στείλουν φάκελο είναι οι υποψήφιοι που προηγούνται στον πίνακα κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα τους. Πόσοι είναι αυτοί; Όσοι ο αριθμός των θέσεων της προκήρυξης, συν 50% (Δείτε παράδειγμα)
 • Το ΑΣΕΠ μετά τον έλεγχο των φακέλων και των δικαιολογητικών ανακοινώνει προσωρινά αποτελέσματα

Παράδειγμα: Η προκήρυξη 2Κ/2019 προβλέπει 1.116 θέσεις. Υποθέτουμε ότι θα υποβληθούν 10.000 αιτήσεις. Το ΑΣΕΠ κάνει τα εξής:

 • Δημιουργεί πίνακα κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση και για τους 10.000 υποψηφίους. Τους κατατάσσει σε αυτό τον πίνακα κατά φθίνουσα σειρά αριθμού μορίων
 • Καλεί τους πρώτους (σε μόρια) 1.674 υποψηφίους να υποβάλλουν φάκελο με δικαιολογητικά.
 • Ο αριθμός 1.674 προκύπτει ως εξής: 1.116 υποψήφιοι (όσοι οι θέσεις) + 558 υποψήφιοι (όσοι το 50% του αριθμού των θέσεων)
 • Εάν το ΑΣΕΠ – με έλεγχο των 2.790 υποψηφίων – δεν συμπληρώσει τους 1.116 προσωρινά διοριστέους καλεί τους επόμενους, που προηγούνται στον πίνακα, να στείλουν δικαιολογητικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι φανερό, ότι η ηλεκτρονική αίτηση έχει και ρόλο υπεύθυνης δήλωσης . Γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν σοβαρές νομικές συνέπειες σε όσους δηλώνουν ψευδή στοιχεία, στην διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα προσωρινά αποτελέσματα βγαίνουν μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών

Περιισότερες λεπτομέρειες με την έκδοση της πρώτης προκήρυξης