ΑΣΕΠ: Ποιες προκηρύξεις επεξεργάζεται

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Ποιες προκηρύξεις επεξεργάζεται
Δείτε ποιες είναι (ΜΟΝΙΜΟΙ)
12/06/2019 | 21:15

Μόνο σε παύση δεν μπορούν να τεθούν τα στελέχη του ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι -αυτή τη στιγμή- σε διάφορα στάδια επεξεργασίας βρίσκονται, ούτε λίγο ούτε πολύ, 22 προκηρύξεις.

Κι αν η μία πλευρά του νομίσματος "δείχνει" διακοπή της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων -λόγω εκλογών-, η άλλη πλευρά υποκρύπτει έναν τεράστιο όγκο εσωτερικής δουλειάς σε ότι αφορά άλλες διεργασίες.

Είναι ενδεικτικό ότι η τελευταία λίστα εργασιών του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Προκήρυξη για την πλήρωση 60 θέσεων ΔΕ κατηγορίας στην Τράπεζα της Ελλάδος με γραπτό διαγωνισμό. (1Γ/2019). Επεξεργασία αιτήσεων
 2. Προκήρυξη του υπ. Παιδείας για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας μελών ΕΕΠ) (2ΕΑ/2019), προκήρυξη υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΒΠ (1ΕΑ/2019), προκήρυξη για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΤΕ (4ΕΑ/2019) και προκήρυξη για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΔΕ (5ΕΑ/2019)
 3. Προκήρυξη για την πλήρωση 12 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στη Βουλή των Ελλήνων (1Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Επεξεργασία αιτήσεων
 4. Προκήρυξη για την πλήρωση 1.116 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (2Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Επεξεργασία αιτήσεων
 5. Προκήρυξη για την πλήρωση 76 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ κατηγορίας (3Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Επεξεργασία αιτήσεων
 6. Προκήρυξη της ENTERPRISE GREECE ΑΕ για την πλήρωση 62θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας (4Κ/2019). Πρωτοκόλληση και παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
 7. Προκήρυξη για την πλήρωση 209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (1Κ/2018) Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
 8. Προκήρυξη για την πλήρωση 42 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στην ΑΕΠΠ (2Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 9. Προκήρυξη για την πλήρωση 8.166 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (3Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 10. Προκήρυξη για την πλήρωση 102 θέσεων ΥΕ κατηγορίας σε διάφορους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΤΕΕ, ΕΣ) (4Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών
 11. Προκήρυξη για την πλήρωση 37 θέσεων ΔΕ κατηγορίας στο ΕΚΑΒ (5Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 12. Προκήρυξη για την πλήρωση 588 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του υπ. Δικαιοσύνης (6Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 13. Προκήρυξη για την πλήρωση 158 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (7Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών
 14. Προκήρυξη για την πλήρωση 186 θέσεων κατηγορίας ΔΕ Φυλάκων του υπ. Πολιτισμού (8Κ/2018). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 15. Προκήρυξη για την πλήρωση 46 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής (9Κ/2018) Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών
 16. Προκήρυξη για την πλήρωση 118 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. (10Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών
 17. Προκήρυξη για την πλήρωση 43 θέσεων ΠΕ κατηγορίας του υπ. Πολιτισμού (16Κ/2017). Αυτεπάγγελτος έλεγχος και εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 18. Προκήρυξη (5Ε/2017) για την πλήρωση 11 θέσεων ΕΕΠ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 3 θέσεων ΕΕΠ της Αναλογιστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
 19. Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ ιατρών με τριετή θητεία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πλήρωση 3 θέσεων ΕΕΠ και του ΕΟΦ για την πλήρωση 6 θέσεων ΕΕΠ (4Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
 20. Προκήρυξη για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ του Συνηγόρου του Πολίτη (5Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
 21. Προκήρυξη για την πλήρωση 13 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (7Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
 22. Προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και 2 θέσεων ΠΕ4 Πληροφορικής στη Βουλή των Ελλήνων (1Ε/2019), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

 Αμέσως μετά την 7η Ιουλίου το ΑΣΕΠ θα επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου με διπλή κατεύθυνση:

 • Έκδοση αποτελεσμάτων (προσωρινών ή οριστικών) σε διαγωνισμούς που εκκρεμούν
 • Δημοσίευση νέων προκηρύξεων που βρίσκονται σε "ώριμο" στάδιο επεξεργασίας

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τη λίστα του ΑΣΕΠ.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
asep_systaseis.pdf