ΑΕΜΥ: Νέες προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις

Ειδήσεις
ΑΕΜΥ: Νέες προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις
Ειδικότητες και δικαιολογητικά συμμετοχής - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Μαρία Πέππα
07/05/2019 | 10:01

Διαδικασία πρόσληψης, συνολικά εννέα υπαλλήλων, προωθεί η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.).

Η ανακοίνωση του φορέα αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο Θήρας.

Θα προσληφθούν – με κριτήρια ΑΣΕΠ – ιατροί έξι διαφορετικών ειδικεύσεων, οι οποίοι θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις απασχόλησης.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην διεύθυνση του φορέα στο χρονικό διάστημα έως την Τετάρτη 22 Μαΐου (ώρα 14.00 μ.μ).

Επισημαίνεται ότι, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνονται:

  • η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ και
  • της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μαζί και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση)

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
aemy.pdf